My First Hidden Pictures (İlk Gizli Resimlerim) 4’lü Set

Stok Kodu: SKNO-341

Stokta Var

65,60 ₺

Gizli objeleri bulabilecek misin bakalım?

İngilizce kelime dağarcığın da artacak.

- ‘’Highlights My First Hidden Pictures’’ gizli resimler serisi 4 kitaptan oluşmaktadır.
 
- Kitap boyutu: 21,3 x 27,6 
 
- Her bir kitap seviye seviye ayrılarak 32 sayfadan oluşturulmuştur.
 
- Her bir kitapta 27 sayfa görsel ve cevap anahtarı yer almaktadır.
 
- Kitaplar hazırlanırken kolaydan zora doğru 4 farklı seviyede hazırlanmıştır.
 
- ‘’Highlights My First Hidden Pictures’’ gizli resimler 3-6 yaş tüm çocuklarda kullanılabilir.
 
-  Görsellerde ki İngilizce-Türkçe kelimeler, çocukların ve yetişkinlerin hem yabancı bir dil öğrenmesine hem de kelime farkındalığı ve kelime bilgisini arttırmaya katkı sağlayacaktır.
 
- Görseller çözümlenirken, bireyin istekliliği ve ilgisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 
- Görsellerde ki gizli objeleri araştırmak, çocukların sonuç çıkarma ve gözlemleme yeteneklerinin kuvvetlenmesine destek sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
 

‘’HİGHLİGHTS MY FİRST HİDDEN PİCTURES’’ GİZLİ RESİMLERİN HEDEFLERİ
 
• Çocuklardaki merak duygusunu arttırarak daha iyi odaklanmayı sağlar.
 
• Yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesine katkı sağlayarak görsellere karşı ilgisinde artış sağlar.
 
• Görsellerde ki gizli objeleri araştırma, çocukların sonuç çıkarma ve gözlemleme yeteneklerinin kuvvetlenmesine destek sağlar.
 
• Sürdürülebilir dikkat becerilerinde artış olur, derslerdeki odaklanma ve konsantrasyonu arttığı için dikkat hataları azalır.
 
• Ders başında geçirdiği sürede artış sağlanır ve öğrenmeye karşı istekliliği artar.
 
• Detaylara karşı odaklanması gelişir, okul performansı ya da gündelik hayatta başarısı artar.
 
• Görsellerde ki bulmacaları farklı açılardan bakmayı öğrendiği için olayları daha iyi anlayıp yorumlaması gelişir.
 
• El göz koordinasyonu gelişir, el becerisi gerektiren işlerde başarısı artar.
 
• İnce motor becerileri gelişir, yazılarda düzelme olur.
 
• Görsellerde ki bulmacalar sabrı geliştirmeye yardımcı olur, meydan okuma duygusunu arttırır.
 
• Beynin tüm enerjisinin tek noktaya odaklanmasını sağlar.
 
• Okuma ve okuduğunu anlamasının yanında analiz etme yeteneği artar.
 
• Görsellerde ki bulmacalarda etiketlenmiş İngilizce kelimelerin öğrenilmesini kolaylaştırır.
 
• Yeni okumaya başlayanlar için kelime farkındalığı ve kelime bilgisi artar.
 
• Çocukların temel bilgi ve becerilerin gelişmesine katkı sağlayarak yaratıcı düşünme yeteneği, yüksek ideallere ulaşma isteği artar.
 
• Esnek düşünebilmesine yardımcı olunur.
 
• Objelerin akılda tutulması artar, unutkanlık azalır.
 
• Kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek gelişimine katkıda bulunur.
 
• Eğlenerek öğrenmeyi arttırır.
 
• Farklı bakış açıları geliştirerek problem çözme becerisini geliştirir.
 
• Heyecanını kontrol altına almasına yardımcı olur.
 
• Zamana karşı yarışarak zaman farkındalığı gelişir.
 

‘’HİGHLİGHTS HİDDEN PİCTURES’’ GİZLİ RESİMLERİN PSİKOLOJİK AÇIDAN FAYDALARI
 
- Heyecanını kontrol altına almasına yardımcı olur, sabrı gelişir.
 
- Görsellerdeki bulmacaları çözdükçe özgüveni
 
- Zamanı etkin kullanma becerisi gelişir.
 
- Aile içi iletişimin artmasına katkı sağlar.
 
- Duygu farkındalığı gelişir.
 
- Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenir.


Scroll