Akıl Oyunları Üzerine Araştırma – 14 Puanlık IQ Artışı

Akıl Oyunları Üzerine Araştırma – 14 Puanlık IQ Artışı

Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’ndeki doktora tezinde Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu ; zeka oyunlarının 60-72 aylık çocukların bilişsel gelişime etkilerini inceledi.  Ön Test/Son Test kontrol gruplu araştırma modeli; daha önce bu oyunlarla tanışmamış 22 çocuğa 12 hafta boyunca, haftada 2 gün ve günlük 1 saat olmak üzere toplam 24 saat “düzenli ve kontrollü” olarak uygulanmıştır. Akıl oyunları üzerine yapılan bu araştırma sonunda; zeka geliştirici oyunların, deneme grubundaki 22 çocuğun IQ seviyelerini ortalama 14 puan artırdığı belirlendi.
 
Çalışma düzenli ve kontrollü uygulandı      
 
Dr. Türkoğlu, 60-72 ay aralığındaki çocukların dil kavramı, ayırt etme hızı, sayı ve yer kavramı alt boyutlarında gelişimlerine katkı sağlayacak nitelikteki zeka oyunları seçilerek oluşturulan bir eğitim programının uygulandığını söyledi.
Çalışma grubunda,  60-72 ay aralığındaki 80 çocuğa, Thurstone Temel Kabiliyetler Testi’nin ön seçim amaçlı uygulanmıştır. Normal gelişim gösteren ve daha önce bu tarz eğitim almayan 44 çocuğun çalışma grubuna dahil edilmiştir.
Çocukların 22’sinin kontrol, 22’sinin ise deneme grubunu oluşturduğunu anlatan Türkoğlu, “Bu program, deneme grubuna seçilen çocuklara bulundukları ortamdaki yaşantılarına ek olarak, 12 hafta boyunca, iki gün ve günlük bir saat olmak üzere 24 saat düzenli ve kontrollü uygulandı. Sınıfta bireysel ve grup olarak çalışmalar yapıldı” dedi.
Sınıfta öğretilen oyunlarla bağlantılı ev oyunları verildiğini, evde de eğitimin pekiştirilmesinin sağlandığını dile getiren Türkoğlu, programın sonunda deneme ve kontrol gruplarına tekrar test uygulandığını belirtti.
 
Zeka gelişimlerinde belirli artış sağlandı     
 
Türkoğlu, araştırma sonucunda deneme grubundaki çocukların ayırt etme hızı, sayı, dil ve yer kavramının son test puanlarının yüksek çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:
“En önemlisi de bu programla deneme grubu çocukların IQ seviyelerinde ortalama 14 puanlık önemli bir artış sağlandığı tespit edildi. Bir eğitim programı dahilinde amaca yönelik seçilen zeka oyunlarının çocukların bilişsel gelişimlerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bu çalışmayla ortaya konuldu. Çocuklarım benim ilham kaynağım oldu. Üstün zekalı ikizlerim küçük yaşlardan itibaren zeka geliştirici oyunlar oynadı. Ben de bilimsel bir çalışmayla zeka geliştirici oyunların IQ seviyesine etkisi olduğunu ortaya çıkardım.”
Çocuklarındaki gelişimi gördükten sonra çalışmanın olumlu sonuçlanacağından hiç şüphe duymadığını belirten Türkoğlu, bilime katkı sağladığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
 
Kaynak: www.hurriyet.com

Değerli Yorumlarınızı Bekliyoruz.