Algoritma Temelli Adım Adım Kodlama 4'lü Kitap Seti

65,60 TL
Çocuklar için kodlama!
Product Details

Algoritma Temelli Adım Adım Kodlama 4’lü Kitap Seti
Çocuğunuzla bağ kurmanın, onlarla eğlenceli vakit geçirmenin en kolay yolu. Algoritma Temelli Adım Adım Kodlama; dikkat ve odaklanma, mantık, kritik düşünme, çıkarım yapma ve matematik becerisine katkı sağlar.
Sayfa sayısı: 48 (her bir kitap)
Kitap sayısı: 4 seviye 4 kitap
Yaş aralığı: 6-10 yaş arası
• Algoritma çalışmaları çocuklarda ince motor gelişimi, dikkat ve odaklanma, hayal gücü, yer ve yön kavramı, matematiksel beceri gelişimi gibi konularda etkilidir.
• Hücreler üzerindeki çizimleri yaparken okların yönü ve hücrelerin sayısı, sayı sayma becerisini geliştirir.
• Hücrelerdeki algoritmayı yaparak boyamak hem resim yapma becerisini hem de hayal gücünü geliştirir.
• Adım adım kodlamaya girerken oluşturulan algoritmalar çocuklarda kodlamanın mantığını anlamayı sağlar.
• İşitsel algı becerisinin gelişmesi için algoritmayı çocuğa sesli bir şekilde söyleyip onun yapmasını sağlayın. Bu çalışma onun hem dikkatini hem de yönergeleri almasını arttıracaktır.
• Dikkat ve odaklanma becerisinin gelişmesi için yönerge takibi oldukça önemli bir egzersizdir. Bu tarzda ne kadar çok etkinlik yapılırsa çocuğun dikkat ve odaklanması o ölçüde artar.
• Grafik dikte çalışmaları çocuklarda ince motor gelişimine katkı sağlar. Ellerinin hareketlerini koordine etme becerisine yardımcı olur. Bu da okul döneminde daha iyi yazı yazma becerisini geliştirir.
Grafik Dikte Çalısması Nasıl Yapılmalı?
• Bireysel çalışmalarda yönergelere göre şekil tamamlanır. İsteğe bağlı olarak başlangıç noktasından verilen boyama yapılır. Yapılan çalışmadan sonra arka sayfasına aynı etkinliği kendisinin yapması istenir. (Zaman zaman ön sayfadaki çizime bakılabilir.)
• Grup çalışmalarında gibi grup olarak da çalışma yapılabilir. Grup çalışmaları bireysel metot tercih edilebileceği çocukların işitsel algısını geliştirir.
• Grup çalışmasında işitsel algı gelişimi: Öğretmen sesli bir şekilde ok yönlerinin hangi yöne ve kaç hücre gideceğini söyleyerek algoritma çalışmasını tamamlar. Öğrenciler hızlı bir şekilde öğretmenin yönergelerini duyup uygular. Öğretmen daha sonra ortaya çıkan şeklin boyanmasını ister. Son olarak herkesin ortaya koyduğu çalışmayı kontrol eder.